Đánh giá mức độ trầm cảm bằng nghiệm pháp BECK

Thứ ba - 08/01/2019 01:58
Trong bảng này gồm 21 đề mục được đánh số từ 1 đến 21, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu. Trong mỗi đề mục, bạn hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và hãy chọn ra một câu mô tả gần giống nhất tình trạng mà bạn cảm thấy trong 1 tuần trở lại đây, kể cả hôm nay. Khoanh tròn vào con số trước câu phát biểu mà bạn đã chọn. Hãy đừng bỏ sót đề mục nào!
Câu 1
0 : Tôi không cảm thấy buồn.
1 :  Nhiều lúc tôi cảm thấy chán hoặc buồn.
2 :  Lúc nào tôi cũng cảm thấy chán hoặc buồn và tôi không thể thôi được.
2 :  Lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn và bất hạnh đến mức hoàn toàn đau khổ.
3 :  Tôi rất buồn hoặc rất bất hạnh và khổ sở đến mức không thể chịu được.
Câu 2
0 : Tôi hoàn toàn không bi quan và nản lòng về tương lai.
1 : Tôi cảm thấy nản lòng về tương lai hơn trước.
2 : Tôi cảm thấy mình chẳng có gì mong đợi ở tương lai cả.
2 : Tôi cảm thấy sẽ không bao giờ kh